Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Zadnji dokumenti

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišč v najem - parc. št. 3027/10, 3027/11, 3027/8, 3027/9, 3026/3, 3014/1, 3014/2, 3013/15, 3018/7, 3019/18, 3023/6, 3022/3, 3022/4, 3020/4, 3064/2, vse k. o. Blatna Brezovica (1997) in del zemljišča parc. št. 2662/3 k. o. Vrhnika (2002), v površini 11.055 m2

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišč v najem - parc. št. 3027/10, 3027/11, 3027/8, 3027/9, 3026/3, 3014/1, 3014/2, 3013/15, 3018/7, 3019/18, 3023/6, 3022/3, 3022/4, 3020/4, 3064/2, vse k. o. Blatna Brezovica (1997) in del zemljišča parc. št. 2662/3 k. o. Vrhnika (2002), v površini 11.055 m2
16.06.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišč v najem - parc. št. 3027/10, 3027/11, 3027/8, 3027/9, 3026/3, 3014/1, 3014/2, 3013/15, 3018/7, 3019/18, 3023/6, 3022/3, 3022/4, 3020/4, 3064/2, vse k. o. Blatna Brezovica (1997) in del zemljišča parc. št. 2662/3 k. o. Vrhnika (2002), v površini 11.055 m2 - podpisan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišč v najem - parc. št. 3027/10, 3027/11, 3027/8, 3027/9, 3026/3, 3014/1, 3014/2, 3013/15, 3018/7, 3019/18, 3023/6, 3022/3, 3022/4, 3020/4, 3064/2, vse k. o. Blatna Brezovica (1997) in del zemljišča parc. št. 2662/3 k. o. Vrhnika (2002), v površini 11.055 m2 - podpisan
16.06.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - parc. št. 2246/5, 2246/47, obe k.o. Vrhnika (2002), v površini 20 m2

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - parc. št. 2246/5, 2246/47, obe k.o. Vrhnika (2002), v površini 20 m2
16.06.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - parc. št. 2246/5, 2246/47, obe k.o. Vrhnika (2002), v površini 20 m2 - podpisan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - parc. št. 2246/5, 2246/47, obe k.o. Vrhnika (2002), v površini 20 m2 - podpisan
16.06.2024

News indicator
Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE IN PROJEKTE (m/ž)« (prijavni obrazec)

Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE IN PROJEKTE (m/ž)« (prijavni obrazec)
13.06.2024

News indicator
Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE IN PROJEKTE (m/ž)«

Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE IN PROJEKTE (m/ž)«
13.06.2024

News indicator
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024 - podpisan

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024 - podpisan
04.06.2024

News indicator
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024
04.06.2024

News indicator
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024
28.05.2024

News indicator
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024 - podpisan

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2024 - podpisan
28.05.2024

News indicator
Odlok o občinskih cestah

Odlok o občinskih cestah
28.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin za dosego javne koristi namesto razlastitve - parc. št. 193/12 (ID 7385917), k.o. Podlipa (1999), v površini 201 m2, parc. št. 697/8 (ID 7385913), k.o. Podlipa (1999), v površini 284 m2, parc. št. 697/9 (ID 7385912), k.o. Podlipa (1999), v površini 156 m2

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin za dosego javne koristi namesto razlastitve - parc. št. 193/12 (ID 7385917), k.o. Podlipa (1999), v površini 201 m2, parc. št. 697/8 (ID 7385913), k.o. Podlipa (1999), v površini 284 m2, parc. št. 697/9 (ID 7385912), k.o. Podlipa (1999), v površini 156 m2
27.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin za dosego javne koristi namesto razlastitve - parc. št. 193/12 (ID 7385917), k.o. Podlipa (1999), v površini 201 m2, parc. št. 697/8 (ID 7385913), k.o. Podlipa (1999), v površini 284 m2, parc. št. 697/9 (ID 7385912), k.o. Podlipa (1999), v površini 156 m2 - podpisan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin za dosego javne koristi namesto razlastitve - parc. št. 193/12 (ID 7385917), k.o. Podlipa (1999), v površini 201 m2, parc. št. 697/8 (ID 7385913), k.o. Podlipa (1999), v površini 284 m2, parc. št. 697/9 (ID 7385912), k.o. Podlipa (1999), v površini 156 m2 - podpisan
27.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe - parc. št. 1941/29, k.o. Zaplana, v površini 102 m2, parc. št. 1941/31, k.o. Zaplana, v površini 39 m2, parc. št. 1941/34, k.o. Zaplana, v površini 11 m2

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe - parc. št. 1941/29, k.o. Zaplana, v površini 102 m2, parc. št. 1941/31, k.o. Zaplana, v površini 39 m2, parc. št. 1941/34, k.o. Zaplana, v površini 11 m2
23.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe - parc. št. 1941/29, k.o. Zaplana, v površini 102 m2, parc. št. 1941/31, k.o. Zaplana, v površini 39 m2, parc. št. 1941/34, k.o. Zaplana, v površini 11 m2 - podpisan

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe - parc. št. 1941/29, k.o. Zaplana, v površini 102 m2, parc. št. 1941/31, k.o. Zaplana, v površini 39 m2, parc. št. 1941/34, k.o. Zaplana, v površini 11 m2 - podpisan
23.05.2024

News indicator
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 8) – tehnična posodobitev (Ur. l. RS, št. 42/24)

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 8) – tehnična posodobitev (Ur. l. RS, št. 42/24)
20.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - del parc. št. 2748/58, k.o. Vrhnika (2002), v površini 380 m2

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - del parc. št. 2748/58, k.o. Vrhnika (2002), v površini 380 m2
17.05.2024

News indicator
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - del parc. št. 2748/58, k.o. Vrhnika (2002), v površini 380 m2 - podpisan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča v najem - del parc. št. 2748/58, k.o. Vrhnika (2002), v površini 380 m2 - podpisan
17.05.2024