Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Pravilnik o zasebnosti

27. aprila 2016 je Evropska Unija (EU) sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation).

Sledi nekaj osnovnih informacij o varovanju zasebnosti in pogojih obdelave osebnih podatkov uporabnikov/obiskovalcev spletne strani www.vrhnika.si (v nadaljevanju “spletna stran”) v skladu z Uredbo.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali shranjujejo tovrstne podatke. Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo načela zakonitosti, pravičnosti in preglednosti, omejitve namena, najmanjšega obseg podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja ter celovitost in zaupnost.

PiškotekUpravljavec podatkov
Nameni in pravna osnovaVaše podatke bomo uporabili (i) za analizo uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja, ker imamo legitimni interes za izboljšanje storitev na spletni strani in zaščito spletne strani pred zlorabo in vdori v sistem; (ii) za upravljanje vaših zahtevkov in poizvedb ter odgovarjanje nanje, ker imamo legitimni interes za izpolnjevanje vaših želj in zahtev, saj ste naš uporabnik ali stranka; (iii) za ukrepanje glede vašega zahtevka za sestanek ali prijave na delovno mesto.
PravicePoleg drugih pravic, ki so podrobno opisane v dodatnih informacijah, imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravljanja ali izbrisa, prav tako pa imate ob določenih pogojih pravico do ugovora zoper uporabo svojih osebnih podatkov. Organizirali smo kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na: obcina.vrhnika@vrhnika.si
Dodatne informacijeVeč informacij najdete spodaj v “Celotna politika varovanja zasebnosti na spletni strani”. Ali pišite na naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Celotna politika varovanja zasebnosti na spletni strani

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

 • Podatki o brskanju in uporabi spletne strani, vključno z vrsto spletnega brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporabljate, vašim naslovom IP, datumom in časom vaše povezave z našo spletno stranjo, številom sej in vašo geografsko lokacijo v povezavi s storitvami zemljevidov tretjih oseb. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, ne morete uporabljati naše spletne strani.
 • Informacije za stik, vključno z vašim imenom in e-poštnim naslovom, telefonsko številko in sporočilom, ki ste nam ga poslali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vas ne bomo mogli prepoznati ali odgovoriti na vašo poizvedbo oziroma zahtevo.
 • Podatki za prijavo na delo, vključno z vašim imenom in e-poštnim naslovom, telefonsko številko, življenjepisom ali portfeljem in sporočilom, ki ste nam ga poslali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti obravnave za primer zaposlitve.

Ko nam posredujete svoje osebne podatke za stik, morate jamčiti, (i) da ste pooblaščeni za posredovanje teh informacij; (ii) da ste svojo osebo (osebe) za stik obvestili o vsebini tega obvestila in (iii) da boste poskrbeli za posodobitev in natančnost svojih osebnih podatkov po tem, ko ste nam jih posredovali.

Kakšna je pravna osnova obdelave podatkov?Vaše podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih osnovah:

 • Soglasje: V določenih primerih vas lahko zaprosimo za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov (v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679 (‘GDPR’)). Če je osnova naše obdelave soglasje, ga lahko kadar koli prekličete. Preklic soglasja nima nobenega učinka na obdelavo podatkov na osnovi vašega soglasja, preden ste soglasje dejansko preklicali.
 • Legitimni interes: obdelava podatkov lahko temelji tudi na našem legitimnem interesu za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (v skladu s členom 6(1)(f) GDPR).
 • Pogodba: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • Zakonske obveznosti: vaše podatke lahko obdelujemo na osnovi svojih zakonskih obveznosti, da se odzovemo na zahtevke uradnih organov ali sodišč (v skladu s členom 6(1)(c) in (e) GDPR).
 • Pravni zahtevki: vaše podatke lahko obdelujemo za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo v primeru pravnih zahtevkov kot odziv na zahtevke tretjih oseb (v skladu s členoma 6(1)(f) in 9(2)(f) GDPR).

Nameni obdelave, kategorije obdelanih podatkov in uporabljene pravne osnove so navedeni v spodnji preglednici:

Namen obdelave podatkovKategorija obdelanih podatkovPravna osnova
Analiza uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanjaPodatki o brskanju in uporabi spletne straniLegitimni interes
Upravljanje vaših zahtevkov, poizvedb in pritožb ter odgovarjanje nanjeInformacije za stik Informacije o preteklih izkušnjah (življenjepis/CV) in portfeljLegitimni interes
Ukrepanje glede vašega zahtevka za sestanek ter zaposlitevInformacije za stik Informacije o preteklih izkušnjah (življenjepis/CV) in portfeljSoglasje
Kako dolgo hranimo vaše podatkeVaše osebne podatke bomo zadržali samo tako dolgo, kot zahteva doseganje namenov, zaradi katerih smo jih zbrali, vključno z izpolnitvijo zakonskih zahtev. Pri določitvi ustreznega obdobja zadržanja osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, morebitno tveganje škode v primeru nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke, možnost doseganja teh namenov na druge načine in veljavne zakonske zahteve. V nekaterih primerih lahko anonimiziramo vaše osebne podatke, da jih ni več možno povezati z vami, in v tem primeru lahko uporabimo takšne informacije, ne da bi vas o tem obvestili.

Vaše praviceUpravičeni ste do uveljavljanja naslednjih pravic:

 • Pravica do dostopa: imate pravico izvedeti, ali imamo vaše osebne podatke in v tem primeru do zahteve za informacije, katere osebne podatke imamo. Odgovoriti moramo tudi na vprašanja, kot so – med drugim – zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, navesti podrobnosti o podatkih, ki jih imamo, in komu smo zagotovili dostop do podatkov. Kljub temu to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa.
 • Pravica do popravljanja: na vašo zahtevo moramo popraviti nepravilne osebne podatke ali dopolniti nepopolne osebne podatke.
 • Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih izbrisati osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave: na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih omejiti uporabo osebnih podatkov. V takšnih primerih smemo podatke uporabljati samo za omejene določene namene, kot določa zakon.
 • Pravica do prenosa podatkov: v določenih primerih imate pravico, da vam pošljemo vaše osebne podatke, do katerih imamo dostop, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, nato pa imate pravico, da te podatke brez našega nasprotovanja posredujete drugi stranki.
 • Pravica do nasprotovanja: imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani, to pa lahko od nas zahteva, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Če imate pravico do ugovora in jo uveljavite, vaš ugovor pa je utemeljen, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Uveljavljanje te pravice je brezplačno.
 • Pravica do pritožbe: zaradi domnevne kršitve GDPR imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v določeni državi članici, kjer prebivate. Če imate prebivališče v Sloveniji, je to Urad Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/.
Stik z namiPosredujemo vam lahko dodatne informacije ali odgovorimo na vaše zahteve glede uveljavljanja vaših zgoraj navedenih pravic. Za stik z nami nam pošljite e-pošto z ustreznim zahtevkom na naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si