Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Vrhniški župani

Spoznajte jih

Daniel Cukjati2018-
Stojan Jakin2010-2018
Dr. Marjan Rihar2002-2010
Vincenc Tomšič1993-1994

1994-2002

France Kvaternik1990-1993

S samostojno državo Slovenijo smo prešli tudi na nov družbenoekonomski sistem. S sprejetjem Zakona o lokalni samoupravi (stopil v veljavo 15. 1. 1994) je bil v Sloveniji uveljavljen komunalni sistem kot ga poznajo zahodnoevropske države. Na neposrednih volitvah se župan občine voli po večinskem načelu.

Do leta 1994 je bil v veljavi skupščinski sistem po katerem je bila občinska skupščina organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ odločanja v okviru pravic in dolžnosti občine. Posebnost skupščinskega sistema je bila njena trodomnost, kar pomeni, da so občinsko skupščino sestavljali trije zbori, in sicer: zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor. Volitve predsednikov občinske skupščine so bile posredne.

Tomaž Grom1988-1990
Herman Bole1986-1988
Andrej Vidovič1982-1986
Vladimir Mejač1978-1982
Ing. Branko Stergar1974-1978
Marjan Krmavner1971-1974
Franci Širok1962, 1963-1971
Janez Brenčič1956
Janez Kenk1953-1957
Janez Rozman1949-1953
Anton Kavčič1948-1949
Peter Reven1948
Marko Šetinc1945-1946
Ignac JesenovecMaj 1945

Med drugo svetovno vojno so v Sloveniji razpadle vse oblike upravno-teritorialnih enot. Po končani vojni so se izoblikovali upravno-teritorialni kraji, okraji in okrožja.

Upravno in oblastno so jih vodili Odbori osvobodilne fronte, 1945: Krajevni odbor OF Vrhnika. Po 20. februarju 1946 so se preimenovali v Krajevne ljudske odbore (KLO). Naziv predsednikov se je razlikoval.

Ignac Hren1938-1945
Josip Verbič1935-1936
Stanko Hočevar1931-1936
Dr. Janko Marolt1927-1931
Franc Tršar1915 in 1918
Dr. Janko Marolt1908
Gabrijel Viktor Jelovšek1888-1908
Jakob KovačNamestnik 1885
Ignac Marko JelovšekOkoli 1885
Ignac Alojz Jelovšek1880
Peter LenassiDolgoletni župan, zadnjikrat 1867
Valentin Klemenčič1811-1821
Jurij KotnikOkoli 1790
Verbič1770
Jurij Jelovšek1737
Janez Jelovšek1584