Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Začeli smo s prenovo parka med Tržaško cesto in Osnovno šolo Ivana Cankarja

Vrhnika, 13. november 2023. Začeli smo s prenovo parka med Tržaško cesto in Osnovo šolo Ivana Cankarja, ki bo omogočal sprehode skozi park in posedanje med krošnjami bogatih dreves. Da bo to mogoče, je za krajinsko arhitekturno poskrbel Arboretum Volčji Potok. Območje parka bo v času gradbenih del zagrajeno, zato vas prosimo za razumevanje.

Krajinskoarhitekturna ureditev parka ob Tržaški zajema oblikovno in funkcionalno ureditev poti, ureditev travnatih površin in smiselne zasaditve z grmovnicami ter umestitev urbane opreme in javne razsvetljave. Ob novo zasnovanih peščenih poteh se bodo umestile klopi, ki bodo obiskovalcem omogočale posedeti v parku pod zelenimi krošnjami visokih dreves. Poti v parku pa bodo smiselno nakazovale vhod v park in bodo tudi povezovale južni in severni del parka ter stranski vhod v osnovno šolo na vzhodnem delu parka.

Za krajinsko arhitekturno je poskrbel Arboretum Volčji Potok, ki je na podlagi smernic veljavnega odloka OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike, konservatorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike, smernic in priporočil ZVKDS za urejanje vrtno arhitekturne dediščine parkovnih površin ob Tržaški cesti v občini Vrhnika, pripravil načrtovano ureditev.

Območje parka bo v času gradbenih del zagrajeno, zato vas prosimo za razumevanje.

Prikaz ureditve parka

 

Bernard Kogovšek in Daniel Cukjati pregledujeta idejno zasnovo ureditve parka

Potek del