Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Uspešno zaključen projekt idejne zasnove vaškega trga v Podlipi

Vrhnika, 14. november 2023. Občina Vrhnika je uspešno zaključila projekt idejne zasnove vaškega trga v Podlipi. Vaški trg je zasnovan v središču vasi Podlipa v Občini Vrhnika, tik pod gričem z župnijsko cerkvijo sv. Brikcija in pokopališčem. Ob tlakovani površini trga bosta daljša klop in pitnik, ki skupaj s krožno klopjo ob lipi ustvarjajo prijetno okolje za druženje in posedanje. Izvedba vaškega trga je predvidena v naslednjem letu.

Idejna zasnova je izhajala iz prostorskih lastnosti lokacije in ob upoštevanju potreb skupnosti vzpostavlja novo javno odprto površino, novo središče vasi Podlipa, ki ga bo krasila novo zasajena lipa, pod katero bo možno tudi posedeti, tla pa bodo odprta in travnata. Severni del trga bo tlakovan in omogočal postavitev stojnic ali organizacijo različnih dogodkov. Prijetno vzdušje ob tlakovani površini ob hribu pa bodo vdihnili poljski javori, ki so manjša drevesna vrsta in ki bodo poskrbeli za prijetno senco na trgu ter odkrit pogled na cerkev. Omogočena bo tudi površina za kolesa ter nova pot za dostop na cerkveni hrib. Celotni južni del območja bo pokrivala travna površina. V skrajnem jugovzhodnem kotu se bo postavila nova kapelica. Ob tlakovani površini trga bosta daljša klop in pitnik, ki skupaj s krožno klopjo ob lipi ustvarjajo prijetno okolje za druženje in posedanje. V območje zelene površine ob glavni cesti pa bo postavljeno novo avtobusno postajališče, tako bo novo središče vasi dostopno vsem oblikam prevozov in generacijam.

Izvedba vaškega trga je predvidena v naslednjem letu.