Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Zapora občinske ceste JP-966782 na Drenovem Griču v času gasilskega tekmovanja

Popolna zapora kategorizirane občinske ceste JP – 966782 (parc. št. 1908/1 k.
o. Velika Ligojna) mimo Športnega parka Drenov Grič zaradi gasilskega tekmovanja dne 16.
9. 2023 od 07.00 ure do 19.00 ure.