Kontaktna številka Kontaktni email

Podpisana pogodba o izvedbi energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja

Župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati je včeraj z direktorjem podjetja Arol iz ljubljane, Almirjem Dizdarevičem, podpisal pogodbo o izvedbi energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja. Zamenjalo se bo dotrajano streho, okna in fasado najstarejšega dela šole in telovadnice, vključno s prostori nekdanje knjižnice. Zagotovilo se bo tudi prezračevanje učilnic in obnovilo notranjo osvetlitev.  Prvotno so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva, zato se je izvajalce povabilo k pogajanjem. To se je izkazalo za dobro potezo, saj je bila v drugem krogu najugodnejša ponudba skoraj 300.000,00 EUR nižja od tiste v prvem krogu. Vrednost podpisane pogodbe je tako 2.326.158,24 EUR z DDV, pri čemer smo uspeli pridobiti na razpisu Ministrstva za infrastrukturo skoraj 1 mio EUR EU sredstev iz kohezijskega sklada. Rok izvedbe je 8 mesecev.