Kontaktna številka Kontaktni email

Nova pridobitev v sklopu EU tedna mobilnosti

V luči prihodnjega EU tedna mobilnosti, ki bo potekalo v drugi polovici septembra je Komunalno podjetja Vrhnika, d.o.o., kupilo električno tovorno kolo za enoto vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave.

Nova pridobitev je izdelana po naših potrebah in bo zamenjala dotrajan voziček, ki ga sodelavec uporablja pri praznjenju košev z odpadki po Vrhniki. Kolo ima 400 litrov tovornega prostora in električen pogon, tovorni prostor je pregrajen z tremi prekati, velikost prostorov se lahko spreminja glede na vrsto odpadkov in naše delovne potrebe.

Z novo pridobitvijo je podjetje postalo bolj učinkovito in sledi trendom na področju kolesarske mobilnosti po sveti in na koncu naj omenimo, da bomo lahko v bodoče pobrali več odpadkov in bistveno hitreje kot smo do sedaj.