Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Javna obravnava Osnutka odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in Osnutka odloka o proračunu občine Vrhnika 2025

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 7. redni seji dne, 9.11.2023 opravil splošno razpravo in sprejel Osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in Osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2025 in ju posredoval v javno obravnavo, ki traja do vključno 19.11.2023.

V času javne obravnave je možno podati pisne predloge oziroma pripombe na oba osnutka proračuna.

Proračunsko uravnoteženi predlogi in pripombe na Osnutka odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in 2025 se lahko posredujejo na naslednji način:

Po preteku časa, namenjenega javni obravnavi, bo župan obravnaval prejete predloge in pripombe, ki bodo ustrezali zahtevi glede proračunske uravnoteženosti in jih glede na presojo vključil v predlog proračuna občine za leto 2024 oz. v predlog proračuna občine za leto 2025.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
Daniel Cukjati, l. r.

Dokumenti