Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Izzivi plastične embalaže v našem vsakdanu

V Cankarjevem domu Vrhnika je ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, 23. novembra 2023, potekal strokovni dogodek na temo plastične embalaže. Predstavitve in diskusije na okrogli mizi so se posvečale operativnim rešitvam, povezanim s pravilnim razvrščanjem odpadne plastične embalaže in njenih biološko razgradljivih različic. Iskali so rešitve, kako lahko izboljšamo učinkovitost recikliranja, s čimer podpremo trajnostne prakse in ohranjanje narave za prihodnje generacije.

Župan občine Vrhnike Daniel Cukjati je nagovoril udeležence in poudaril: »Ločevanje omogoča recikliranje, kar pomeni manjšo porabo naravnih virov, zmanjšanje onesnaženja okolja in manj odpadkov na odlagališčih, kar ravno tako pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Manj odpadkov v naravi pomeni manjši vpliv na ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Ključno pri tem pa je ozaveščanje in izobraževanje, že najmlajših generacij.«

Direktor Komunalnega podjetja Vrhnika Gregor Klemenčič je z udeleženci delil, kako uspešni so občani pri zbiranju odpadkov in pri tem poudaril: »občina Vrhnika ima vzpostavljen kakovosten sistem ločevanja odpadkov, že najmlajši s pomočjo nalepk jasno prepoznajo, kaj sodi v kateri zabojnik.« Jaka Kranjc je predstavil analizo vsebnosti nečistoč v bioloških odpadkih, kjer z velikim odstotkom izstopajo plastične vrečke ter poudaril, da je predelava izdelkov ključna za uspešno dosego zastavljenih ciljev na področju zmanjševanja odpadkov. Predstavnik Direktorata za okolje Matej Kovačič pa je predstavil najnovejše spremembe v evropskih predpisih o embalaži. Eva Lipovž-Ančik iz družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak pa je delila svoje strokovno znanje glede sortirne analize odpadne mešane komunalne embalaže.

Na okrogli mizi, moderirani s strani Maje Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva, so razpravljali o problematiki kakovosti zbrane mešane komunalne odpadne embalaže. Sodelujoči na okrogli mizi so bili strokovnjaki: Sebastijan Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva, Peter Gabrovšek in Boštjan Berlak iz Saubermacher Slovenija, Jože Gregorič iz Javnega podjetja Voka Snaga in Jaka Kranjc, Ekologi brez meja.

Plastika je narejena iz neobnovljivih fosilnih virov (nafte) in ker je narava »ne zna« predelati, so težave zaradi odpadne plastike vse večje, saj plastični odpadki pristanejo v zraku, tleh, vodi in hrani.

Pomembno je slediti cilju zmanjšanja količine nastalih odpadkov in ravnanju z odpadki na način, da se jih čim več ponovno uporabi ali reciklira ter čim manj odloži na odlagališča. Le skupaj lahko spodbudimo inovacije, zmanjšamo odpadke in zgradimo krožno gospodarstvo, ki ohranja naš planet za prihodnje generacije.

Naloga vsakega od nas je, da ločujemo in ponovno uporabljamo. Skupaj lahko prispevamo k ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije.