AKTUALNO

Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika


4.10.2019 08:00

Video posnetek 6. seje, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1


 

Dnevni red:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 16. 5. 2019
  2.  Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2019
  3. Osnutek odloka o proračunu OV za 2020 (predstavitev)
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
  5. Letno poročilo 2018 JP KPV d.o.o.
  6. Letno poročilo 2018 SU MIRED

7.    Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2020

8.   Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2020

9.    Program dela NO OV za leto 2019

10.  Imenovanje izvedenca za nadzor projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti

11.  Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2855/19, 2855/20, 2855/21, 2855/22, vse k.o. Vrhnika (2002)

12.  Imenovanje članov Nadzornega sveta JP KPV d.o.o.

13.  Menjava člana Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

14.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
27.1.20Preklic prekuhavanja vode v naselju Zaplana
 
23.1.20DELNA ZAPORA CESTE R2-407/1145 HORJUL - VRHNIKA ZARADI UREDITVE CESTE - DOVOLJENJE
 
15.1.2030.1.2020 - 3. rok za oddajo vlog na javni poziv LAS Barje
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
17.12.19Video posnetek 8. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00