AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev


8.1.2015 14:00OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Tržaška cesta 1
1360 VRHNIKA


Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev

Občina Vrhnika zbira predloge za člane treh komisij, ki vrednotijo programe društev in drugih izvajalcev programa, ki se prijavijo na razpise:

1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki). Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave.

2. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (strokovna javnost – iz vsake dejavnosti po 1 kandidat). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje navedenih dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti predsedniki oz. podpredsedniki društev. Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti, enega predstavnika občinske uprave, za vrednotenje humanitarnih programov pa še enega predstavnika CSD Vrhnika.

3. Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika – Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog Športne zveze Vrhnika. Člani komisije ne smejo biti zastopniki oziroma odgovorne osebe izvajalcev programov.


Izvajalci programov na posameznih programskih področjih ste vabljeni k podaji predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedenih komisijah. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki (telefon, e-pošta) kandidata ter navedba predlagatelja.

Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta oz. župana. Člane komisije s sklepom imenuje župan.

Komisije se imenuje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika, Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vrhnika.

Predlogi morajo prispeti na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, do 20. januarja 2015.


Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
april
26.4.21Strategija občine Vrhnika 2030 - vprašalnik
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00