AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del


25.3.2021 11:00

 
Predmet OPPN je ureditev zahodnega dela Športnega parka Vrhnika, kjer se načrtuje gradnja objektov in ureditev zunanjih površin, namenjenih športu in rekreaciji.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 6. 4. do vključno 5. 5. 2021.

Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času na vpogled:
- v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Tržaška cesta 1, Vrhnika (potrebna je predhodna najava na tel. št. (01) 755 54 39),
- na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod zavihkom: Prostorski akti v pripravi/ točka 10. OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del / Gradivo za javno razgrnitev.

Javna obravnava za največ 25 udeležencev bo 14. 4. 2021, z začetkom ob 17. uri.
V primeru večjega števila prijav bo dodatna javna obravnava istega dne, z začetkom ob 19. uri.

Zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 in splošne prepovedi zbiranja bo javna obravnava potekala preko ZOOM videokonference.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava do 12. 4. 2021, na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si. Prijava mora vsebovati ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča.

Več si lahko preberete na povezavi.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
april
26.4.21Strategija občine Vrhnika 2030 - vprašalnik
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00