AKTUALNO

Odločba Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Kemisom


11.9.2019 13:00Občina Vrhnika svojim občanom sporoča, da je v petek popoldne prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 0612-283/2017/57, ki je presojalo pravilnost in zakonitost sklepa gradbenega inšpektorata, s katerim so bili objekti družbe Kemis d.o.o. označeni za nelegalne oziroma za t.i. »črne gradnje« ter Kemisu prepovedala v njih opravljanje dejavnosti.
 
Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo veljavnost izdane odločbe in zadevo vrnilo nazaj v ponovno odločanje gradbeni inšpekciji. Pri tem je bistveno poudariti, da je Ministrstvo za okolje in prostor izrecno navedlo, da je nepravilna obrazložitev gradbenega inšpektorata, ki je nekatere obnovljene oz. na novo zgrajene objekte družbe Kemis d.o.o. štel za izjeme po četrtem odstavku 1. člena ZGO-1, za katere ne bi bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Gradbeni inšpektorat bo tako v ponovljenem postopku moral upoštevati izrecna navodila Ministrstva za okolje in prostor ter ugotoviti, da so bili objekti (torej nadstrešnica, prizidek in lovilni bazen) po požaru zgrajeni brez zahtevanega gradbenega dovoljenja in zaradi navedenega predstavljajo nelegalno gradnjo. Točno takšen zaključek pa je v celotnem postopku ves čas zatrjevala Občina Vrhnika. V posledici takšne ugotovitve je pričakovati tudi obvezno ponovno prepoved opravljanja dejavnosti v takšnih objektih.
 
Ministrstvo za okolje je prvostopenjskemu organu naročilo, da mora novo odločbo izdati v roku 30 dni. Občina Vrhnika pričakuje, da bo gradbeni inšpektorat v tem roku oz. še prej, končno izdal odločbo, ki bo upoštevala dejstvo, da bi pri gradnji novih objektov po požaru družba Kemis d.o.o. morala pridobiti ustrezna gradbena dovoljenja in s tem končno pravilno in zakonito odločila o zakonitosti izvedenih gradenj po požaru, ki je prizadel celotno občino Vrhnika in njene prebivalce. 
 


Slika: 16. 5. 2019, pogled na Kemis po požaru


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
12.11.19Izklop elektrike za oskrbovance iz TP BEVKE-POLICE
 
12.11.19Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
11.11.19Kloriranje vode v naseljih Prezid in Strmica
 
8.11.19 OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020
 
8.11.19Osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00