AKTUALNO

Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg)


26.8.2019 13:00

 Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg): 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine VrhnikaS K L E P

o spremembi in dopolnitvi

Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike

 

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

 

 

 

1. člen

(razlog sprememb in dopolnitev sklepa)

 

Sklep se spreminja zaradi napačno navedene parc. št. 2828/10 in zaradi dodatnega predmeta sprememb in dopolnitev odloka.

 

2. člen

(sprememba sklepa)

 

Drugi odstavek 1. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Območje sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) zajema manjši del zemljišča s parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika, v lasti Občine Vrhnika, na katerem stoji obstoječa plinska postaja MRP Jelovškova. Območje SD OPPN obsega cca 270 m2.«.

 

3. člen

(dopolnitev sklepa)

 

V 1. člen Sklepa se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »Predmet sprememb in dopolnitev OPPN zajema tudi Park pri Mlečni, kjer se predlaga postavitev senčnice nad gostinskim vrtom.«.

 

4. člen

 

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

 

 

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati l. r.
Številka: 3505-2/2019(5-08)
Vrhnika, dne 12. 8. 2019


KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
13.2.20PREDLAGANJE ČLANOV V SVET JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNE IZPOSTAVE VRHNIKA
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
10.2.20Popolna zapora Stare ceste do predvidoma petka, 21.2.2020
 
januar
28.1.20Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00