2. Informacije javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Katalog je dostopen na uradni spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si ter v fizični obliki v tajništvu župana.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 07.05.2004
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Stojan Jakin, univ.dipl.inž.gr., župan občine Vrhnika

OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:


STOJAN JAKIN, univ.dipl.inž.gr., VESNA KRANJC, univ. dipl. pravnica
Župan Direktorica občinske uprave
Tel.: 01/755 54 12 Tel.: 01/755 54 19
zupan.obcina@vrhnika.si direktor.obcina@vrhnika.si


Organi Občine
       Župan
       Podžupan
       Občinska uprava
              Direktor
              Oddelek za splošne zadeve
              Oddelek za finance
              Oddelek za prostor
              Oddelek za okolje in komunalo
              Varstvo osebnih podatkov (GDPR)
       Nadzorni odbor
       Občinski svet
              Delovna telesa Občinskega sveta
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zadnje spremembe informacij javnega značaja:
25. 9. 2018

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00