Občinski svet

Delovna telesa Občinskega sveta

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA TER VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
1. Andrej KOS - predsednik
2. Andrej PODBREGAR
3. Janez KIKELJ
4. Anton SLUGA
5. Zdenka PETOŠ

 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1. Leon Marjan MOŽINA - predsednik
2. Borut FEFER
3. Daniel CUKJATI
4. Boštjan ERČULJ
5. Špela JERINA
6. mag. Milan SELAN
7. Nejc ŠKOF
 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. Anja SLUGA  - predsednica
2. Andrej PODBREGAR
3. Mirko VERBIČ
4. Janez KIKELJ
5. mag. Viktor SLADIČ  
                                                                                                                                           
                  
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

1. mag. Miroslav RIBIČ - predsednik
2. Nataša GROM
3. Mirko ANTOLOVIĆ
4. Alojz KOS
5. Sebastian KOVAČIČ

 
KOMISIJA ZA PODELJEVANJE OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD
1. Pavel OBLAK - predsednik
2. Ema GORIČAN
3. Valerija Mojca FRANK
4. Slavka ŠTIRN
5. Nejc ŠKOF

 


 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCE
IN PRORAČUN

1. Barbara KOVAČIČ - predsednica
2. Roman STRGAR
3. Valerija Mojca FRANK
4. Marko ZIMŠEK
5. Anže SLABE

 
ODBOR ZA EKOLOGIJO IN INFRASTRUKTURO
1. Edin BEHRIĆ - predsednik
2. Nejc KRAŠOVEC
3. Nataša FRANK
4. Jure HODNIK
5. Branko DOLENC
6. Pavel OBLAK
7. mag. Viktor SLADIČ
 
 


 

Vabila za seje delovnih teles

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00