AKTUALNO

Delavnica in anketa za pripravo OPPN in KNP za prenovo vaškega jedra naselja Verd


3.12.2015 09:00
Občina Vrhnika vabi vso zainteresirano javnost, lastnike zemljišč, stanovalce in imetnike poslovnih idr. dejavnosti v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo vaškega jedra naselja Verd na


DELAVNICO

ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO VAŠKEGA JEDRA NASELJA VERDDelavnica bo v sredo, dne 16. 12. 2015, z začetkom ob 17:30 uri, v prostorih Cankarjevega doma (Mala dvorana), Tržaška cesta 25, Vrhnika.

Občina Vrhnika je septembra 2015 pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in konservatorskega načrta za prenovo (KNP) vaškega jedra naselja Verd. Sklep o začetku priprave OPPN in KNP je bil objavljen v Našem časopisu, št. 430, dne 28. 9. 2015, ter na spletni strani Občine Vrhnika.

Območje OPPN in KNP, ki je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, obsega območje naselbinske dediščine Verd – Vaško jedro.Namen delavnice je predstaviti osnutek OPPN in KNP ter ugotoviti odnos prebivalcev do grajenih in družbenih sestavin širšega in ožjega območja, njegovih sestavnih delov ter njihove želje in pričakovanja glede oblikovalskih in funkcionalnih rešitev prenove.

OPPN in KNP se izdelujeta z namenom celovite prenove vaškega jedra naselja Verd, ki zajema:
 - prenovo javnih površin,
 - ureditev parka ob Ljubljanici,
 - ureditev pešpoti ob Ljubljanici,
 - ureditev zelenega pasu s pešpotjo in kolesarsko stezo med vaškim jedrom in gospodarsko cono,
 - rekonstrukcija lokalne ceste Verd – Pokojišče,
 - ureditev državne ceste Vrhnika – Borovnica (hodniki za pešce, podhodi za dvoživke),
 - prenove, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, novogradnje objektov,
 - obnovo fasad objektov – objekti stavbne dediščine (in drugi), ki še nimajo obnovljenih fasad s sprejemljivimi ukrepi energetske sanacije (streha, okna, dvoriščna fasada, ulična fasada itd.),
 - določitev možnosti nadzidav in prizidav,
 - določitev možnih pomožnih objektov in oblikovanje le-teh,
 - določitev dovoljenih pomožnih kmetijskih gospodarskih objektov in oblikovanje le-teh,
 - določitev oblikovanja ograj,
 - določitev in ureditev parkirnih mest,
 - določitev in poenoteno oblikovanje urbane opreme,
 - določiti lokacije in obliko objektov za oglaševanje na javnih površinah ter na zasebnih objektih za lastne potrebe,
 - določitev lokacij in oblikovanje ekoloških otokov,
 - določitev prostora za letne vrtove, oblikovanje senčnic, podov, ograj ipd.


priloga:
 - AnketaZa potrebe priprave OPPN in KNP vas prosimo, da izpolnete priloženo anketo.

Izpolnjeno anketo lahko vrnete na delavnici ali na Občino Vrhnika do ponedeljka, 28. 12. 2015, in sicer:
- osebno oddate na Oddelku za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika,
- pošljete po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika ali
- pošljete po e-pošti na naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
30.3.20Koronavirus: Delitev mask CZ pred trgovinami
 
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00