AKTUALNO

Tiskovna konferenca in predstavitev zaključkov delavnice Šole prenove - Sanacija apnenih ometov ter ogled obnovljene kašče na Stari Vrhniki


12.11.2015 12:00VABILO

Vljudno Vas vabimo na
tiskovno konferenco in predstavitev zaključkov delavnice
Šole prenove - Sanacija apnenih ometov ter
ogled obnovljene kašče na Stari Vrhniki,

ki bo v četrtek, 19.11.2015, ob 11. uri
v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na tiskovni konferenci bodo sodelovali :
- Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika , uvodni pozdrav
- Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
- Mateja Kavčič, ZVKDS
predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče

- Anka Grom, lastnica kašče

Več o Šoli prenove, delavnici Sanacija apnenih ometov ter obnovi kašče na www.sola-prenove.si.


Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola, Ljubljana


IZJAVA ZA JAVNOST

ŠOLA PRENOVE - program izobraževanj za kakovostno prenovo

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kakovostne prenove so se povezali:

• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
• Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.
Šola prenove je organizirana v obliki delavnic, kjer udeležence z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjamo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah grajene dediščine.

Delavnice so sestavljene iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in Restavratorskem centru ZVKDS ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine.

NAMEN Šole prenove

Namen delavnic Šole prenove je ohraniti stara znanja in spretnosti, ki so nujna za kakovostno prenovo, a se danes izgubljajo in odhajajo skupaj s starimi mojstri. Na delavnicah se bodo udeleženci seznanili s starimi materiali, orodji in postopki ter pod mentorskim vodstvom izkušenih strokovnjakov izvajali dela in postopke obnove.

Šola prenove je namenjena lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti

Želimo, da obnovitvena dela na objektih kulturne dediščine izvajajo usposobljeni mojstri, obrtniki, ki bodo nadaljevali prenos znanj in potrebnih spretnosti na mlajše. Prenova bo v prihodnje imela prednost pred novogradnjo, kajti obdobje nekontrolirane gradbene ekspanzije je za nekaj časa končano. V Nemčiji prenova že predstavlja več kot 75% dejavnosti gradbene operative. Zato bodo v prihodnji poklici, znanja in spretnosti, ki so povezani s prenovo iskani in dragoceni in predstavljajo veliko priložnost na trgu delovne sile. Dela na prenovi naj bi izvajali mojstri in obrtniki in ne le univerzitetno izobraženi restavratorji, kot se to dogaja danes.

CILJ Šole prenove

Širiti zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine za prihodnji razvoj in spoznanja, da narod brez zgodovinskega spomina in brez grajenega zapisa preteklosti tudi nima prihodnosti.

DELAVNICA SANACIJA APNENEGA OMETA, Stara Vrhnika od 15.10 do 19.10.2015

Na kašči na Stari Vrhniki v občini Vrhnika je v okviru ŠOLE PRENOVE - programa izobraževanj za kakovostno prenovo od 15.10 do 19.10.2015 potekala prva delavnica z naslovom Sanacija apnenega ometa.

Udeleženci delavnice so se spoznali z apnom kot starodavnim gradivom, ki prevladuje na vsej grajeni dediščini. Za uspešno ohranjanje dediščine, ne le v likovnem, temveč tudi tehnološkem pogledu, je zato potrebno poznati to gradivo, njegovo rabo in načine ohranjanja. Prva delavnica je bila posvečena ohranjanju apnenih fasad.

Pod vodstvom konservatorjev - restavratorjev so udeleženci sodelovali pri:
- izvedbi drenaže in odvodnjavanja,
- pripravi malte iz žganega apna,
- odstranjevanju nečistoč s površin apnenega ometa,
- utrjevanju in obšivanju ohranjenih zaplat ometa,
- zapolnjevanju manjših poškodb na površini ometa,
- izvedbi apnenega obrizga in grobega ometa,
- izvedbi zaključnega sloja in izenačevanju starih in novih delov fasade,
- čiščenju in zaščiti kovane opreme.

Med samim delom so se odpirala vprašanja in razgovori o kakovostih apna, izdelovalcih apna, načinih nadzora nad kakovostjo izvedbe, primernih vremenskih pogojih za izvedbo in številna druga, ki dajejo upati, da to pozabljeno gradivo zopet pridobiva na veljavi.KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00