AKTUALNO

DELAVNICA ZA PRIPRAVO OPPN S KONSERVATORSKIM NAČRTOM ZA PRENOVO MESTNEGA JEDRA VRHNIKE


1.12.2014 06:00Občina Vrhnika
Občinska uprava
Oddelek za prostor

Številka: 3505-7/2014 (5-08)
Datum: 28. 11. 2014


VABILO NA DELAVNICO

ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA S KONSERVATORSKIM NAČRTOM ZA PRENOVO MESTNEGA JEDRA VRHNIKE
(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)Občina Vrhnika je septembra 2014 pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in konservatorskega načrta za prenovo (KNP) mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).

Vabimo vso zainteresirano javnost in lastnike zemljišč v območju OPPN, da se udeležijo delavnice, ki bo v sredo, dne 10. 12. 2014, ob 16:00 uri, v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (sejna soba v kleti).

Namen OPPN in KNP je celovita prenova centra naselja Vrhnika za območje Tržaške ceste od avtocestnega priključka do novega Kulturnega centra Vrhnika, ki zajema:
 - prenovo javnih površin za pešce in kolesarje vzdolž Tržaške ceste, dela Ljubljanske ceste, križišča pri objektu Črni orel, križišča pri Zelenici, dela Robove ceste, dela Sternenove ceste, dela Ceste 6. maja in dela ceste Lošca,
 - novo ureditev javnih površin za pešce in kolesarje na območju Tržaške ceste med križiščem pri Črnem orlu in pri Zelenici s širšimi tlakovanimi površinami,
 - prenovo trških površin (trg pred hotelom Mantova, trg pred staro knjižnico),
 - oblikovanje novih zelenih površin (pešpot ob Ljubljanici),
 - prenova parkovnih površin (park Mlečna, Park samostojnosti, Park ob Tržaški cesti, park pred kulturnim domom),
 - delni umik parkirnih površin ob Tržaški cesti in ureditev novih parkirišč,
 - posodobitev in poenoteno oblikovanje urbane opreme,
 - določitev lokacij in obliko objektov za oglaševanje na javnih površinah (prostostoječi, pritrjeni na fasade ipd.) ter na zasebnih objektih za lastne potrebe (konzole za izveske - več tipov ipd.),
 - določitev lokacij in oblikovanje nadstreškov avtobusnih postaj, kioskov, ekoloških otokov ipd.,
 - prenove objektov (kulturni dom, Črni orel, občinska stavba idr.),
 - obnova fasad objektov – objekti stavbne dediščine (in drugi), ki še nimajo obnovljenih fasad,
 - novogradnje (upravni ali poslovni center na Zelenici, prizidek k občinski stavbi, prizidek k OŠ),
 - določitev možnosti plombnih novogradenj, nadzidav, prizidav,
 - določitev možnih pomožnih objektov in oblikovanje le-teh,
 - oblikovanje možnih objektov v parkih (npr. senčnica).

Na delavnici bo predstavljen osnutek OPPN in KNP.

Namen delavnice je ugotoviti odnos prebivalcev (lastnikov in zainteresirane javnosti) do grajenih in družbenih sestavin širšega in ožjega območja, njegovih sestavnih delov ter njihove želje in pričakovanja glede oblikovalskih in funkcionalnih rešitev prenove.


Območje OPPN:


KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
25.2.20ZD Vrhnika o koronavirusu: kako prepoznati znake in izvajati preventivo
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
januar
28.1.20Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00