AKTUALNO

Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor RS


12.6.2014 11:00Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07, 11/11, 98/13) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26.04.2010 in naslovu www.vrhnika.si) (v nadaljevanju: odloka), na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski, objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, izobešanja stojnic ter najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji). Pogoji določajo način uporabe brezplačnih plakatnih mest, izobešanja transparentov in najemanja stojnic za potrebe volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo v nedeljo, dne 13. julija 2014, na območju Občine Vrhnika. Pogoji so priloženi temu pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje volilne kampanje, da vložijo vlogo, ki jo prilagamo v prilogi, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest, število transparentov in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika najkasneje do srede, 18. 06. 2014, do 10. ure.

Hkrati vse organizatorje volilne kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo v sredo, 18. 06. 2014, ob 16. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta, transparente in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371, z dne 26.04.2010), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času volitev ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji bodo deležni enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 18.06.2014 po opravljenem žrebanju.

Organizatorju volilne kampanje, ki ni poravnal obveznosti po zapadlih računih iz preteklih referendumskih ali volilnih kampanj do roka vložitve vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih mest se ne uvrsti v postopek dodelitve in se jim ne dodeli plakatnih mest po teh pogojih.Organizatorjem, katerim bodo na podlagi njihove vloge dodeljena plakatna mesta, so stroške nameščanja in odstranjevanja dolžni plačati, ne glede na to, ali plakate dostavijo ali ne.Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor RS
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, izobešanja transparentov ter najemanja stojnic


KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
28.2.20Podaljšanje roka za predlaganje članov v svet javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika
 
27.2.20Postavitev manjšega šotora pred Zdravstvenim domom Vrhnika
 
25.2.20ZD Vrhnika o koronavirusu: kako prepoznati znake in izvajati preventivo
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00