AKTUALNO

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega gradiva


14.5.2014 16:00Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07, 11/11, 98/13) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26.04.2010 in naslovu www.vrhnika.si) (v nadaljevanju: odloka), na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski, objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ter najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji). Pogoji določajo način uporabe brezplačnih plakatnih mest in najemanja stojnic za potrebe referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih, ki bo v nedeljo, dne 08. junija 2014, na območju Občine Vrhnika. Pogoji so priloženi pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje referendumske kampanje, da vložijo vlogo, ki je priložena pozivu, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika najkasneje do torka, 20. 05. 2014, do 10. ure.

Hkrati vse organizatorje referendumske kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo v sredo, 21. 05. 2014, ob 16. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371, z dne 26.04.2010), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času volitev ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji bodo deležni željenega oziroma enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 21.05.2014 po opravljenem žrebanju.

Organizatorju referendumske kampanje, ki ni poravnal obveznosti po zapadlih računih iz preteklih referendumskih ali volilnih kampanj do roka vložitve vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih mest se ne uvrsti v postopek dodelitve in se jim ne dodeli plakatnih mest po teh pogojih.

Organizatorjem, katerim bodo na podlagi njihove vloge dodeljena plakatna mesta, so stroške nameščanja in odstranjevanja dolžni plačati, ne glede na to, ali plakate dostavijo ali ne.

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega gradiva, Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in postavljanja stojnic in Vloga za plakatna mesta in stojniceKOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
25.2.20ZD Vrhnika o koronavirusu: kako prepoznati znake in izvajati preventivo
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
januar
28.1.20Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00