AKTUALNO

POZIV K ODDAJI VLOGE ZA OCENO ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA 2014 (2. popravek)


6.3.2014 09:20Objavljeno 24. 2. 2014

Na podlagi Sklepa št. 844-4/2014-19 – DGZR z dne 12. 2. 2014 je Uprava RS za zaščito in reševanje pričela s postopkom ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Občino Vrhnika je v času med 30. januarjem in 10. februarja prizadel predvsem žled, zato pozivamo oškodovance v občini Vrhnika, ki so utrpeli večjo škodo na stvareh, da prijavijo škodo na ustreznem obrazcu, in sicer škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1), na delno poškodovanih stavbah (obrazec 4) in na poškodovani prometni in elektro infrastrukturi (obrazec 5).

Zaradi kratkega roka za oddajo ocene in vnosa prijavljene škode v aplikacijo za ocenjevanje škode – AJDA (14. marec 2014), je obrazec za prijavo škode potrebno oddati najpozneje do 5. marca 2014, na Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Na podlagi prijave škode s strani oškodovanca, si bo prijavljeno škodo ogledala občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah.

Škodo nastalo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Agencija RS za okolje, na kulturni dediščini Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport; v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah, elektrovodih in železnicah Ministrstvo za infrastrukturo in promet.

Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 24. 2. 2014, se škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje, saj ni jamstva, da bi bili oškodovanci deležni državne pomoči.

Vse prijavitelje škode obveščamo, da zaradi obiska občinske komisije za oceno škode, na obrazec za prijavo škode napišejo tudi telefonsko številko.

Obrazci za prijavo škode so na voljo v vložišču Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v času uradnih ur ter na občinski spletni strani: www.vrhnika.si ne tej povezavi:
obrazec 1
obrazec 4
obrazec 5.


Popravek, oz. dodatna navodila:

Lastniki gozdov opravijo priglasitev škode na Obrazcu 1. Lastnik izpolni vse podatke, razen podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti. Še posebej pomemben je podatek o katastrski občini in številki parcele. ZGS ne potrjuje obrazcev, obrazec podpiše le lastnik (oz. oškodovanec). Oškodovanci oddajo obrazec – tako kot vedno – na pristojno občino (in ne na ZGS!)


Občina Vrhnika

Dodatna navodila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (5.3.2014)

Oškodovanci v gosdpodarstvu posredujejo izpolnjen obrazec 7 in 8 (obrazci so dosegljivi na: www.mgrt.gov.si) in morebitno dodatno dokumentacijo pošljejo na e-naslov: zled2014.mgrt@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako "Žled 2014") najkasneje do 12.3.2014.

Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje. Oškodovanci oddajo vlogo na ministrtvo.

Občina Vrhnika
KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00