AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve OPPN za CRO


15.10.2013 12:00OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-13/2010 (5-08)
Datum: 14. 10. 2013


STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CRO VRHNIKA – TOJNICE
(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice je potekala v času od 13. 9. do 12. 10. 2013.

V nadaljevanju so podane pripombe in stališča do pripomb, ki so bile prejete v času javne razgrnitve.


PRIPOMBA 1:
Zaradi združitve dveh parcel (št. 2722/5 in 2722/7) v eno novo, ki ima št.: 2722/13, je potrebno na jugovzhodnem delu zemljišča CRO (kjer je locirana kompostarna) spremeniti parcelne številke v OPPN.

STALIŠČE 1:
Pripomba se upošteva.
Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a.
Višja svetovalka - urbanistka

ŽUPAN
Stojan Jakin, l.r.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
12.11.19Izklop elektrike za oskrbovance iz TP BEVKE-POLICE
 
12.11.19Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
11.11.19Kloriranje vode v naseljih Prezid in Strmica
 
8.11.19 OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020
 
8.11.19Osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
7.11.19Popolna zapora ceste Cesarski vrh, Zaplana
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00