AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve OPPN za CRO


15.10.2013 12:00OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-13/2010 (5-08)
Datum: 14. 10. 2013


STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CRO VRHNIKA – TOJNICE
(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice je potekala v času od 13. 9. do 12. 10. 2013.

V nadaljevanju so podane pripombe in stališča do pripomb, ki so bile prejete v času javne razgrnitve.


PRIPOMBA 1:
Zaradi združitve dveh parcel (št. 2722/5 in 2722/7) v eno novo, ki ima št.: 2722/13, je potrebno na jugovzhodnem delu zemljišča CRO (kjer je locirana kompostarna) spremeniti parcelne številke v OPPN.

STALIŠČE 1:
Pripomba se upošteva.
Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a.
Višja svetovalka - urbanistka

ŽUPAN
Stojan Jakin, l.r.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
5.6.20KORONAVIRUS: ponovno dovoljena uporaba javnih igral
 
maj
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00