AKTUALNO

Slovesno odprtje prenovljenega otroškega igrišča pri OŠ Antona Martina Slomška


25.9.2013 13:00
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika pripravlja slovesno odprtje prenovljenega otroškega igrišča

v četrtek, 26. 9. 2013 ob 11:00

krajši program bo pripravila osnovna šola, igrišče bo odprl župan

Prenova igrišča je potekala v letih 2012 in 2013. Investitor je bila Občina Vrhnika. Zasnovo inovativnih igral so pripravili arhitekti vrhniškega biroja Delavnica d. o. o., za izvedbo pa je bil izbran izvajalec Boja - Mitja Bobnar s. p. Posebnost igrišča je vsekakor izhajanje iz mostiščarske dediščine lokalnega okolja, dodatno vrednost igrišču pa daje tudi poligon z različnimi preizkušnjami za otroke.
Del obnove, ki je bil izveden v letu 2013, je bil sofinanciran IZ EU sredstev (LEADER sredstva) preko LAS Barje z zaledjem.Opis vsebinske zasnova igrišča, ki so jo pripravili arhitekti

otroško igrišče Mostiščar

Ljubljansko barje je kulturna krajina že več tisočletij. Enih zgodnejši prebivalci so bivali v koliščih, postavljenih na jezeru.

Na otroško igrišče ob OŠ AM Slomška pridemo po lesenem pomolu, ki se razteza preko jezera. Levo in desno sta dva lesena platoja z mostiščarskima hiškama, ki tvorita pravcati prazgodovinski zaselek.

Brezkontekstna serijska plastična kombinirana igrala na tem igrišču zamenjujejo avtorska in inovativna mostišča, ki gradijo na zgodovini lokalnega okolja - barja. Vse „klasične“ igralne funkcije kombiniranega igrala so vgrajene v likovno parafrazo mostiščarske hiške na platoju na kolih, z leseno hiško za bivanje - igre na sredini. S platoja se v jezero, zaradi sodobnih varnostnih standardov, napolnjeno s peskom, spušča tobogan, pa plezalna stena in gasilski drog. Pod enim platojem so se naselili netopirji, v svoje na strop obešeno gnezdo. Obilo možnosti za igro - za igro z dodano izobraževalno funkcijo o prvih prebivalcih našega barja - za igro za vzpostavljanje identitete, s tem s kulturno dediščino izredno bogatim okoljem porečja Ljubljanice. Vse pod nadzorom skrbnikov, ki sedijo na deblakih, parkiranih ob robu igralnega jezera.

Na obali, nekoliko naprej, je poligon, ki izkorišča obsežno območje igrišča. Pravi poligon s svojim štartom in ciljem ... ter tablo za zapis najboljših časov. Poligon enostavnih (ali malo manj enostavnih) lesenih elementov za preizkus spretnosti, ravnotežja in hitrosti. Med slalomskimi vratci, na nihajočih gredah, na lesenih količkih, ...

(Kdo je med slalomskimi količki tako hiter kot Tine Maze? In kdo hitreje zasede sosednjo mostiščarsko hiško? In pred koliko leti so že tako živeli?)


inovativna zasnova: Delavnica d.o.o. www.delavnica.eu
izvedba: Boja - Mitja Bobnar s.p.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
12.11.19Izklop elektrike za oskrbovance iz TP BEVKE-POLICE
 
12.11.19Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
11.11.19Kloriranje vode v naseljih Prezid in Strmica
 
8.11.19 OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020
 
8.11.19Osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
7.11.19Popolna zapora ceste Cesarski vrh, Zaplana
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00