AKTUALNO

Javna razgrnitev in obravnava Dop. osn. Odloka o sprem. in dop. Odloka o PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica


3.6.2013 10:00



Občina Vrhnika, Oddelek za prostor
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 3505-3/2013 (5-08)
Datum: 13. 5. 2013

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) Občina Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V3 VRHNIKA – SINJA GORICA (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3)


Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3) bo potekala v času od 3. 6. 2013 do vključno 17. 6. 2013. Prostorski akt bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107A ter na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si, na tej povezavi.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 12. 6. 2013, ob 17:00 uri, v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107A.

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na javni obravnavi in na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.




KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
21.11.19Popolna zapora Strmica - Zaplana in Cesarski vrh - Zaplana
 
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Javna razgrnitev lokacijske preveritve za del območja urejanja VR_1660
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
8.11.19Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
oktober
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00