AKTUALNO

Javna razgrnitev in obravnava Dop. osn. Odloka o sprem. in dop. Odloka o PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica


3.6.2013 10:00Občina Vrhnika, Oddelek za prostor
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 3505-3/2013 (5-08)
Datum: 13. 5. 2013

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) Občina Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V3 VRHNIKA – SINJA GORICA (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3)


Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3) bo potekala v času od 3. 6. 2013 do vključno 17. 6. 2013. Prostorski akt bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107A ter na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si, na tej povezavi.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 12. 6. 2013, ob 17:00 uri, v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107A.

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na javni obravnavi in na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00