AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu občine Vrhnika


1.4.2013 07:00Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 20. 2. 2013


Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012) in Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 341/2007, Ur. l. RS, št. 106/2008) Občina Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO OKOLJSKEGA POROČILA K OBČINSKEMU PROSTORSKEMU NAČRTU OBČINE VRHNIKA


Javna razgrnitev Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu občine Vrhnika bo potekala v času od dne 18. 3. 2013 do vključno dne 16. 4. 2013.

Gradivo bo v tem času na vpogled:
• v prostorih Oddelka za prostor Občine Vrhnika, Cankarjev trg 11, Vrhnika (1. nadstropje), po naslednjem urniku: ponedeljek, torek, četrtek: 8:00 - 11:00 in 12:00 - 15:00, sreda: 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00, petek: 8:00 - 13:00) ter
• na spletni strani Občine Vrhnika: www.vrhnika.si.

Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 3. 4. 2013, ob 17:00 uri, v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (sejna soba v kleti).

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na okoljsko poročilo in njegove priloge.

Mnenja, pripombe in predloge se poda pisno in odda na sledeče načine:
• po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
• po elektronski pošti na e-naslov: prostor.obcina@vrhnika.si,
• v sprejemni pisarni Občine Vrhnika,
• kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov.Župan Občine Vrhnika
Stojan JakinKOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
5.6.20KORONAVIRUS: ponovno dovoljena uporaba javnih igral
 
maj
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00