AKTUALNO

OBČINSKA VAJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI »VRHNIKA 2012«


15.10.2012 11:00


OBČINSKA VAJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI »VRHNIKA 2012«

19. in 20. oktobra 2012 se bo »streslo« v občini Vrhnika, kjer bo potekala vaja celovitega preverjanja pripravljenosti s področja zaščite, reševanja in pomoči na temo »POTRES«.
Vajo organizira Občina Vrhnika, izvedli pa jo bodo Štab civilne zaščite občine Vrhnika in Gasilska zveza Vrhnika v sodelovanju z nekaterimi enotami oz. službami društev, ter drugimi nevladnimi organizacijami; javnimi službami za zaščito, reševanje in pomoč ter enotami in službami Civilne zaščite.

Namen vaje je predstavitev načrtov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Vrhnika, preverjanje delovanja sistema zaščite in reševanja v občini po Občinskem načrtu zaščite in reševanja ob potresu ter na podlagi ugotovitev, predvsem pa izboljšanje stanja sedanje organiziranosti in pripravljenosti za tovrstne reševalne akcije ter medsebojno sodelovanje sil zaščite in reševanja (ZiR).

Vaja predpostavlja dogajanja v primeru potresa VII. stopnje po evropski lestvici in se bo izvajala na primeru delne porušitve objektov, reševanja zasutih, nudenja prve pomoči, nujne medicinske pomoči in triaže, reševanja iz višjih nadstropij, gašenjem požara z varovanjem okoliških objektov pred požarom, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo in evakuacije ter namestitve in oskrbe prebivalstva, pa tudi živali.

Vaja bo potekala na širšem območju občine Vrhnika na naslednjih lokacijah in terminih:

Delovna točka 1
Reševanje iz ruševin in delovna nesreča

Lokacija:
Podčelo - opuščeni kamnolom

Termin:
Petek, 19.10.2012 od 16.00 – 18.00 ure
 
Delovna točka 2
Nesreča z nevarno snovjo, prometna nesreča

Lokacija:
Podvoz AC Verd

Termin:
Petek, 19.10.2012 od 16.00 – 18.00 ure

Delovna točka 3
Požar na gospodarskem objektu, reševanje ljudi, sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi sosednjih gasilskih zvez

Lokacija:
Zaplana – žaga Malavašič

Termin:
Petek, 19.10.2012 od 22.00 – 24.00 ure

Delovna točka 4
Reševanje z višin, triaža ponesrečencev, oskrba s pitno vodo

Lokacija:
Naselje na Klisu – Voljčeva cesta, dvorišče ZD Vrhnika

Termin:
Sobota, 20.10.2012 od 10.00 – 13.00 ure

Delovna točka 5
Požar na gospodarskem objektu, reševanje živali

Lokacija:
Bevke – Pr' Martin

Termin:
Sobota, 20.10.2012 od 7.00 – 9.30 ure

Delovna točka 6
Evakuacija, začasna namestitev ter oskrba evakuirancev in sil za ZiR

Lokacija:
OŠ A.M. Slomška, OŠ Ivana Cankarja in športni park Vrhnika

Termin:
Od petka 19.10.2012 od 10.00 ure do sobote 20.10.2012 do 14.00 ure

Intervencijska vozila bodo med vajo uporabljala zvočno in svetlobno signalizacijo (sirene).
V času vaj bodo delne oz. popolne zapore cest na lokacijah Podčelo, Verd in ulici Na Klisu. Občane se naproša, da upoštevajo navodila policistov, redarjev ter gasilcev in aktivno prispevajo pri poteku vaje.

V Športnem parku na Vrhniki bodo hkrati potekale spremljevalne aktivnosti v katerih bodo sodelovali: Skavti -Steg Vrhnika I, prostovoljci OZ RK Vrhnika, Občina Vrhnika, Slovenska vojska - 10.MOTB, Policija, Taborniki – Rod Enajsta šola na Vrhniki, Radio klub I. Cankar in štab Civilne zaščite občine Vrhnika in sicer:
- predstavitev postopkov v primeru izsiljevanja; v petek 19.10.2012 od 13.00 – 14.00 ure za učitelje in strokovne delavce vrhniških osnovnih šol;
- predstavitev občinskih načrtov zaščite, reševanja ter pomoči; predstavitev dejavnosti društev, ki so vključena v sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini Vrhnika (občina, osnovni šoli, planinsko društvo, skavti, taborniki, rdeči križ, enota prve pomoči, radio klub,..) in aktivnosti samozaščite občanov za posamezne nesreče;od petka 19.10.2012 od 10.00 – 13.00 ure za učence osmih razredov osnovnih šol in soboto 20.10.2012 od 10.00 do 13.00 ure za občane. V soboto bo območno združenje Rdečega križa Vrhnika za občane izvajalo brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov

Zaključek vaje z analizo in postrojem vseh sodelujočih enot bo predvidoma ob 14.00 uri v športnem parku na Vrhniki.
Občane občine Vrhnika vabimo, da si ogledajo posamezne prikaze reševanja.
O poteku vaje bodo občani obveščeni preko lokalnega radia »Orion« (Radio 1), spletne strani občine Vrhnika in Našega časopisa.
Več informacij o organizaciji zaščite in reševanja v občini Vrhnika lahko dobite preko e-pošte cz.obcina@vrhnika.si ali osebno na občini, vsako sredo od 8.00 do 12.00 ure.


Napotki prebivalcem s področja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so na voljo na internetnih stranih sos112, http://www.sos112.si/slo/page.php?src=li13.htm

Predstavnica za stike z javnostjo vodstva vaje
Urška Jelovšek
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00