AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V3 Vrhnika – Sinja Gorica


4.10.2012 14:00


Občina Vrhnika

ODDELEK ZA PROSTOR
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: prostor.obcina@vrhnika.si


Številka: 3505-15/2012 (5-08)
Datum: 18. 9. 2012


Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) Občina Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA V3 VRHNIKA – SINJA GORICA
(območje urejanja V3M/2, morfološka enota 7E/1)


Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3M/2, morfološka enota 7E/1) bo potekala v času od 8. 10. 2012 do vključno 22. 10. 2012. Prostorski akt bo v tem času na vpogled v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika in v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 17. 10. 2012, ob 17:00 uri, v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo ustno ali pisno na javni obravnavi in na mestih javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.
Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00