AKTUALNO

Zbiranje nevarnih odpadkov


10.9.2012 15:00BLIŽA SE AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

ki bo 18., 19. in 20. septembra 2012
od 15. do 18. ure na treh lokacijah

DRAGOMER na parkirišču pri gas. domu (Dragomer) TOREK, 18. september 2011
BOROVNICA na železniški postaji SREDA, 19. september 2012
VRHNIKA pred OŠ na Tržaški cesti ČETRTEK, 20. september 2012

Gospodinjstva v občinah Log - Dragomer, Borovnica in Vrhnika vabimo,
da se udeležijo akcije zbiranja nevarnih odpadkov
in s tem pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je B R E Z P L A Č N O!

Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, so obremenitev za okolje. Nevarnih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršen koli drugačen način; oddajmo jih v času organiziranih akcij ali tudi sicer v zbirni center. Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja med njihovim prevozom na zbirno mesto.

Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, sodijo:

BARVE, ČISTILA, ZDRAVILA, MOTORNA OLJA, KEMIKALIJE, PESTICIDI, KOZMETIKA, BATERIJE, AKUMULATORJI, ODPADNA EMBALAŽA, ONESNAŽENA Z NEVARNIMI SNOVMI, FLUORESCENTNE CEVI, SPREJI.
Vrhnika, september 2012 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00