AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za pekarno na Vrhniki


23.7.2012 10:00


OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA PROSTOR

Številka: 3505-16/2011 (5-01)
Datum: 23. 7. 2012STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki
Na podlagi šestega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/2008-ZVO-1B) je Občina Vrhnika, Oddelek za prostor pripravil javno razgrnitev in javno obravnavo od 20.6.2012 do vključno 20.7.2012. V tem času so lahko podali vsi zainteresirani organi in širša zainteresirana javnost svoje pripombe in predloge na razgrnjen akt.
Sporočamo vam, da v času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo nobenih predlogov ali pripomb na pripravljen dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za pekarno na Vrhniki. Postopek priprave akta se nadaljuje s pripravo predloga Odloka o OPPN, ki se ga bo posredovalo v mnenja vsem nosilcem urejanja prostora.


Vodja oddelka
Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00