AKTUALNO

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o OLN za stanovanjsko naselje Gabrče 3


17.7.2012 08:00


OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA PROSTOR

Številka: 3505-4/2012
Datum: 16. 7. 2012OBVESTILO


Na podlagi šestega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 70/2008-ZVO-1B) je Oddelek za prostor na Občini Vrhnika pripravil javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Naš časopis 392/2012), ki je potekala od 27. 6. 2012 do vključno 13. 7. 2012. V tem času so lahko podali vsi zainteresirani organi in širša zainteresirana javnost svoje pripombe in predloge na razgrnjen akt.

Sporočamo, da v času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih pripomb na pripravljen dopolnjen osnutek. Postopek priprave akta se nadaljuje s pripravo predloga odloka, ki se ga bo posredovalo v mnenja vsem nosilcem urejanja prostora.


Vodja oddelka
Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a.

Pripravila:
Irena Kramarič, u.d.i.k.a. Svetovalka – urbanistka

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00