AKTUALNO

Energetsko svetovanje za občane


4.12.2013 12:00Energetsko svetovanje za občane

Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomemben vir informacij vsem lastnikom hiš in stanovanj. Nekaterim za zmanjšanje stroškov ogrevanja, drugim za izboljšanje kakovosti bivanja, tretjim za razmislek o ukrepih v učinkovito rabo energije ali za prehod na obnovljive vire. S spremembo bivalnih navad, izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnih sistemov in večjo rabo obnovljivih virov energije zmanjšate stroške za energijo in izboljšate bivalne razmere, pa tudi pripomorete k varovanju okolja.

Stroški ogrevanja so iz leta v leto višji, podobno tudi stroški elektrike, tople vode… Že sedaj dosegajo skupni letni stroški v marsikateri družini šest mesečnih plač. Ko pogledam slovenska gospodinjstva skozi definicijo energetske revščine, se zgrozim. Po podatkih Statističnega urada je v Sloveniji 650.000 gospodinjstev, ki skupaj porabijo 49.000 TJ energije. Ta številka ne pove kaj dosti, ko pa jo prevedem na povprečni izdatek za energijo na posamezno gospodinjstvo, izračunam povprečni letni strošek za energetsko oskrbo gospodinjstev skoraj 3.000 €. Gospodinjstva s povprečnimi dohodki so torej uvrščena med energetsko revna, saj porabijo prevelik del svojih dohodkov za osnovne energetske potrebe. Energetska revščina pomeni, da so stroški primernega ogrevanja stanovanjskih prostorov in raba drugih bistvenih energetskih storitev tako veliki, da povzročajo uporabnikom težavo ali nepremostljivo oviro. Če pa k stroškom energije prištejem še gorivo za avto, od letne plače ne ostane kaj dosti.

Kako stopiti iz energetske revščine, ki je posledica nizkih dohodkov, visokih cen energije in slabe energijske učinkovitosti? Osebni dohodki se še nekaj let ne bodo dvignili, cene energije pa bodo naraščale. Da ne zabredete še globlje v bedo energetske revščine, je potrebno odločno zmanjšati rabo energije in izboljšati energijsko učinkovitost stanovanj. To lahko dosežete s spremembo bivalnih navad in z ukrepi v povečanje energijske učinkovitosti, nasvete pa dobite v energetsko svetovalni mreži ENSVET.

ENSVET je zgledni primer partnerstva države in občine za koristi občanov. Projekt poteka že 20 let, vanj je vključenih že 35 občin, kmalu pa se mu bo pridružila tudi Občina Vrhnika. Svetovanje je strokovno, nevtralno in brezplačno! Marsikdo od vas ga že pozna, obiskal je že sosednjo svetovalno pisarno, slišal predavanja, prebral članke ali srečal energetske svetovalce na radiu, TV ali internetu. Nasveti o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bodo v pomoč: kako zboljšati bivalne pogoje, pravilno in učinkovito obnavljati hišo ali stanovanje, kako načrtovati novogradnjo...
Za nasvet ni nikoli prepozno. Celovito svetujemo tistemu, ki načrtuje novogradnjo ali obnovo. Tudi če vas pestijo problemi rabe energije ali bivalnega udobja v obstoječi stavbi, vam svetujemo za povečanje učinkovitosti in izboljšanje bivanja.
Brezplačne neodvisne strokovne nasvete o energijski sanaciji in povečanju energijske učinkovitosti stavbe poiščite v energetsko svetovalni pisarni Ensvet na Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna soba v kleti občinske stavbe ali na spletni strani www.ensvet.si. V energetsko svetovalni pisarni vas bomo tudi informirali o novih nepovratnih spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Delovni čas pisarne bo vsako drugo sredo od 16:00 do 20:00, prijave za svetovanje sprejemajo na Občini Vrhnika na tel. št. 01/7555-419 pri ga. Marjanci Tomažin.

Vljudno vabljeni ! ENSVET

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
5.6.20KORONAVIRUS: ponovno dovoljena uporaba javnih igral
 
maj
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00