AKTUALNO

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA


13.6.2012 06:00


OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 12. 4. 2012


Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 108/2009) in Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 341/2007, Ur. l. RS, št. 106/2008) Občina Vrhnika javno naznanja


JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA


Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt občine Vrhnika bo potekala v času od dne 17. 5. 2012 do vključno dne 15. 6. 2012.

Gradivo bo v tem času na vpogled:
• v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (sejna soba), po urniku: ponedeljek, torek, četrtek: 8:00 - 11:00 in 12:00 - 15:00, sreda: 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00, petek: 8:00 - 13:00) ter
• na spletni strani Občine Vrhnika: http://www.vrhnika.si/datoteke/13235OPN_Vrhnika_odlok235OPN_Vrhnika_odlok.pdf

KARTE IZVEDBENEGA DELA OPN (NAMENSKA RABA IN ENOTE UREJANJA PROSTORA) so na tej povezavi:
http://gis.iobcina.si/?a=Vrhnika&URL=9913a0b3-2894-450b-9cd4-bd69dcaa11f8

Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 30. 5. 2012, ob 17:00 uri, v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta.

Mnenja, pripombe in predloge se poda pisno in odda na sledeče načine:
• po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
• po elektronski pošti na e-naslov: prostor.obcina@vrhnika.si,
• v sprejemni pisarni Občine Vrhnika,
• kot zapis v knjigo pripomb.Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00