AKTUALNO

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov


12.4.2012 15:00

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da bo znova potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.


Nevarne odpadke bomo zbirali 17., 18. in 19. aprila 2011, od 15. do 18. ure na treh lokacijah:

DRAGOMER na parkirišču pri gas. domu (Dragomer) TOREK, 17. april 2012
BOROVNICA na železniški postaji SREDA, 18. april 2012
VRHNIKA pred OŠ na Tržaški cesti ČETRTEK, 19. april 2012

Gospodinjstva v občinah Log - Dragomer, Borovnica in Vrhnika vabimo, da se udeležijo akcije in pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je B R E Z P L A Č N O!

Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, so obremenitev za okolje. Nevarnih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršen koli drugačen način; oddajmo jih v času organiziranih akcij ali tudi sicer v zbirni center. Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja med njihovim prevozom na zbirno mesto.

Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, sodijo:

BARVE, ČISTILA, ZDRAVILA, MOTORNA OLJA, KEMIKALIJE, PESTICIDI, KOZMETIKA, BATERIJE, AKUMULATORJI, ODPADNA EMBALAŽA, ONESNAŽENA Z NEVARNIMI SNOVMI, FLUORESCENTNE CEVI, SPREJI.


Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00