AKTUALNO

Izbor Naj majica 20. argonavtski dnevi - Noč na Vrhniki 2012


2.4.2012 20:00

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika objavlja

RAZPIS ZA IZBOR »NAJ MAJICA 20. ARGONAVTSKI DNEVI – NOČ NA VRHNIKI 2012«

Razpis vsebuje:

Besedilo razpisa,
Opredelitev zahtev za materiale, ki naj jih prijavitelj/-ica predloži,
Razpisni obrazci


Besedilo razpisa

Naziv izdajatelja razpisa
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.

Podatki o razpisu

Z razpisom želimo pridobiti predloge za grafično podobo majice, ki bo zaznamovala jubilejne, 20. Argonavtske dneve. Celotno ime prireditve, ki naj bi se pojavljalo na majici je »20. Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki 2012«. Grafično se morajo elementi ujemati z že obstoječo celostno grafično podobo prireditve (www.argonavtskidnevi.si in www.nocnavrhniki.si ). Preostali del oblikovanja je prepuščen domišljiji oblikovalca, zaželeni pa so naslednji elementi:
humor
opaznost
dopadljivost

Pogoji za prijavo

Prijavitelji morajo do roka za oddajo materialov na predpisan način posredovati izpolnjeno prijavo na razpis in predložiti opredeljene materiale s pojasnilom na naslov: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Omejitev kdo se lahko prijavi, ni.

Rok in način oddaje
Prijavitelji morajo do ponedeljka, 30. aprila 2012 na naslov Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika posredovati vse zahtevano kot je opredeljeno v pogojih za prijavo.

Vrednost razpisa
Izbranemu predlogu pripada plačilo v vrednosti 100,00 € (bruto). Pogoj za izplačilo honorarja je izključni prenos vseh materialnih avtorskih pravic za uporabo predloga na Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.

Način izbire
Izbor najboljšega predloga opravi 5 – članski organizacijski odbor prireditve »20. Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki 2012«. Rezultati bodo znani v roku 10 dni od dneva zaključka razpisa. Vse predlagatelje bomo seznanili z rezultati po elektronski pošti in na spletnih straneh www.zavod-cankar.si in www.vrhnika.si. Razpisovalec si pridružuje pravico ne izbrati nobenega od predlogov ali pozvati predlagatelja k popravkom.


Opredelitev zahtev za materiale, ki naj jih prijavitelj/-ica predloži

Prijava mora vsebovati sledeče elemente:
Grafična podoba majice (lahko v elektronski, tiskani ali materialni obliki)
obrazložitev.

Za dodatne informacije smo na voljo na naslovu turizem@zavod-cankar.si ali na 051 661 060 (Marija Zakrajšek).Razpisni obrazec

Ime in priimek prijavitelja:


Naslov:


Elektronski naslov:


Telefon/mobitel:


Izjava:

Spodaj podpisani/a izjavljam, da sem prebral/a razpisno dokumentacijo in sprejemam vse pogoje. Dovoljujem, da so moji podatki (ime in priimek) ter podoba predloga (majice) javno objavljeni.

Podpis:
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00