AKTUALNO

Razpis za odgovornega urednika Našega časopisa


26.3.2012 13:00


Komisija za izdajanje glasila Naš časopis na podlagi Zakona o medijih (Zmed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/2006) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (ULRS, št. 101/03 in 65/05 ter Naš časopis 374/10) razpisuje delo

odgovornega urednika Našega časopisa.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih, izpolnjuje tudi pogoj najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.

Kandidat za odgovornega urednika mora ob prijavi na razpis predložiti programsko zasnovo glasila. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za obdobje štirih let.
Prijave z ustreznimi dokazili in kratkim življenjepisom morajo kandidati poslati najkasneje do 6. aprila v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis – Naš časopis – NE ODPIRAJ«, na naslov: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Komisija za izdajanje glasila NČ, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.

Dodatne informacije v zvezi z objavo dobite na tel. štev. 01 750 66 30

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00