AKTUALNO

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku


1.3.2012 11:00

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26.04.2010 in naslovu www.vrhnika.si) (v nadaljevanju: odloka), na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski, objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji).

Pogoji določajo način uporabe brezplačnih in odplačnih plakatnih mest ter najemanja stojnic za potrebe referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki bodo v nedeljo, dne 25. marca 2012. Pogoji so priloženi temu pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje referendumske kampanje, da vložijo vlogo, ki jo prilagamo v prilogi, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest in število dodatnih plakatnih mest in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 13. 03. 2012, do 10. ure.

Hkrati vse organizatorje referendumske kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo dne, 14. 03. 2012, ob 16. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta, dodatna plakatna mesta in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371, z dne 26.04.2010), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času referenuma ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji, ki bodo pravočasno oddali vlogo, bodo deležni enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 14.03.2012 po opravljenem žrebanju.

Organizatorju referendumske kampanje, ki ni poravnal obveznosti po zapadlih računih iz preteklih referendumskih ali volilnih kampanj do roka vložitve vloge za dodelitev brezplačnih oziroma odplačnih plakatnih mest se ne uvrsti v postopek dodelitve in se jim ne dodeli plakatnih mest po teh pogojih.

Organizatorjem, katerim bodo na podlagi njihove vloge dodeljena plakatna mesta, so stroške nameščanja in odstranjevanja dolžni plačati, ne glede na to, ali plakate dostavijo ali ne.


Predsednik komisije
Richard Beuermann l.r.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00