AKTUALNO

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov


4.9.2011 15:00

Komunalno podjetje Vrhnika obveščam da bo septembra spet potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

Od 15. do 18. ure na treh lokacijah:

DRAGOMER – na parkirišču bivše KZ - torek, 20. september
BOROVNICA – na železniški postaji, sreda 21. september
VRHNIKA - pred osnovno šolo na Tržaški cesti, četrtek 22. septemberOddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je BREZPLAČNO!

Občani omenjenih občin lahko pripeljete nevarne odpadke iz gospodinjstev poleg organizirane akcije na terenu tudi na Center za ravnanje z odpadki Vrhnika, kjer imamo zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov – ZBIRALNI KONTEJNER.
Urnik Centra za ravnanje z odpadki:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek od 7. do 15. ure sobota od 8. do 16. ure.

Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, pomenijo obremenitev za okolje na skoraj vseh stopnjah svojega obstoja. Že njihova proizvodnja obremenjuje okolje, uporaba prav tako, zelo pazljivi pa moramo biti tudi pri njihovem odstranjevanju. Nevarnih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršen koli drugačen način kot le z oddajo v organiziranih akcijah ali v zbirnem centru.

Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, sodijo:

barve: in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji
čistila: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci
zdravila: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule
motorna olja: mazalna, hidravlična, zavorna
kemikalije: kisline, baze, fotokemikalije
pesticidi: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem
kozmetika: laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka
baterije: urne (gumbne), navadne, alkalne, ni-cd
akumulatorji: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov
odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi: plastična, kovinska, lesena, steklena
fluorescentne cevi: varčne žarnice, žarnice
pršila: prazne in polne tlačne posode

Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne nastane razlitje pri prevozu na zbirno mesto. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko nastane nepredvidena reakcija med različnimi snovmi. Dokler jih ne oddamo v akciji zbiranja, jih hranimo na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu. Pri pravilni uporabi, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov je nevarnost za ljudi in okolje neznatna. Odlaganje nevarnih odpadkov v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano, ker nevarni odpadki lahko ogrožajo zdravje delavcev na smetarskem vozilu, na odlagališču nenevarnih odpadkov pa podtalnico.

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00