AKTUALNO

Razpis za imenovanje direktorja/direktorice javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika


22.7.2011 08:00


Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001), Zakona o zavodih, 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, uradno prečiščeno besedilo 2 (Naš časopis, št. 354/08) in sklepa 1. Korespondenčne seje v letu 2011 Sveta Cankarjeve knjižnice Vrhnika o postopku razpisa, izbora in imenovanja direktorja, z dne 18. 7 . 2011, Svet Cankarjeve knjižnice objavlja

razpis za imenovanje direktorja/direktorice javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Za direktorja/direktorico javnega zavoda bo lahko imenovan kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri;
• ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke;
• ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega vsaj eno leto na vodstvenih delih;
• ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
• obvlada vsaj en svetovni jezik;
• izpolnjuje druge pogoje, določene v sistemizaciji;
• predloži program dela in načrt razvoja Cankarjeve knjižnice.

Svet bo imenoval direktorja/direktorico za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/imenovana.
Rok za prijavo je 15 dni od objave tega razpisa. Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 9b, 1360 Vrhnika s pripisom: NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v 30 dneh po končanem zbiranju ponudb.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00