AKTUALNO

Zbiranje nevarnih odpadkov


14.4.2011 15:00

Javno podjetje KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o. obvešča, da bo v kratkem zbiralo NEVARNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTEV.
Zbiranje bo na posamezni lokaciji potekalo od 15. do 18. ure. 


 

četrtek, 21. 4. 2011 na Vrhniki pred OŠ na Tržaški cesti v


Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je brezplačno!

Gospodinjstva v Občinah Log – Dragomer, Borovnica in Vrhnika vabimo, da se udeležijo akcije zbiranja nevarnih odpadkov
in s tem pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja.Nekateri odpadki iz gospodinjstev so zaradi svoje sestave nevarni odpadki. Preprečite njihove škodljive učinke in jih prinesite na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označevanje izdelkov ali snovi z znaki nevarnosti na ovojni embalaži je zakonsko predpisano. Ko kupimo izdelek, ki vsebuje nevarne snovi, prevzamemo odgovornost, da jih porabimo ali odložimo na varen in okolju prijazen način.
Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, predstavljajo obremenitev za okolje na sko¬raj vseh stopnjah svojega obstoja. Že njihova proizvodnja obremenju¬je okolje, uporaba prav tako, ze¬lo pazljivi pa moramo biti tu¬di pri njihovem odstranjevanju. Nevarne odpadke po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršenkoli drugačen način, kot le z oddajo v organiziranih akcijah ali v zbirnem centru.


Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, sodijo:

BARVE: in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji,…
ČISTILA: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci,…
ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule,…
MOTORNA OLJA: mazalna, hidravlična, zavorna,…
KEMIKALIJE: kisline, baze, fotokemikalije,…
PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem,…
KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji, odstranjevalci laka,…
BATERIJE: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd,…
AKUMULATORJI: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov,…
ODPADNA EMBALAŽA, ONESNAŽENA Z NEVARNIMI SNOVMI: plastična, kovinska, lesena, steklena.
FLUORESCENTNE CEVI: varčne žarnice, žarnice,…
SPREJI: prazne in polne tlačne posode,…

NEVARNE ODPADKE HRANIMO
v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja pri prevozu na zbirno mesto. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Dokler jih ne oddamo v akciji zbiranja, jih hranimo na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.
Pri pravilni uporabi, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov, je nevarnost za ljudi in okolje neznatna.
Odlaganje nevarnih odpadkov v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano, ker lahko nevarni odpadki ogrožajo zdravje delavcev na smetarskem vozilu, na odlagališču nenevarnih odpadkov pa podtalnico.


Občani lahko nevarne odpadke iz gospodinjstev pripeljete tudi na Center za ravnanje z odpadki Vrhnika, kjer imamo lociran zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov.
Urnik Centra za ravnanje z odpadki:
od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure in
v soboto od 8.00 do 16.00 ure.


Poskrbite, da bo NEVARNO NA VARNEM!KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
5.6.20KORONAVIRUS: ponovno dovoljena uporaba javnih igral
 
maj
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00