AKTUALNO

Predstavitev Poplavne študije za območje občine Vrhnika


14.4.2011 12:00


Občina Vrhnika vabi vso zainteresirano javnost na predstavitev


Poplavne študije za območje občine Vrhnika,


ki bo v četrtek, 21. 4. 2011, ob 12:00 uri v prostorih Občine Vrhnika,
Tržaška cesta 1 (sejna soba v kleti).

Poplavno študijo sta, po javnem naročilu Občine Vrhnika, izdelala Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana in Svetovanje, projektiranje, posredništvo in študije, Matija Bogdan Marinček s.p., Teharska cesta 13, 3000 Celje.

Poplavna študija je bila pripravljena na podlagi smernic Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami kot strokovna podlaga za pripravo novega krovnega prostorskega akta: Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Poplavna študija je izdelana na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07).

Vsebina poplavne študije so karte razredov poplavne nevarnosti, ki so podlaga za določanje pogojev in omejitev v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
5.6.20KORONAVIRUS: ponovno dovoljena uporaba javnih igral
 
maj
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00