AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev


7.1.2011 08:00


Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev


Občina Vrhnika zbira predloge za člane treh komisij, ki vrednotijo programe društev in drugih izvajalcev programa, ki se prijavijo na razpise:

1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki).

2. Komisija za vrednotenje športnih vsebin, prispelih na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na območju občine Vrhnika – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev športnih vsebin v občini, z ustrezno strokovno izobrazbo oz. izkušnjami in sicer en predstavnik športne rekreacije, en predstavnik tekmovalnega športa in vodja aktiva športnih pedagogov v občini. Člani komisije ne smejo biti predsedniki društev ali profesionalno zaposleni kadri v društvih, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa.

3. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (strokovna javnost – iz vsake dejavnosti po 1 kandidat). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje navedenih dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti predsedniki oz. podpredsedniki društev.


Izvajalci programov na posameznih programskih področjih ste vabljeni k podaji predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedenih komisijah. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki kandidata ter navedba predlagatelja.

Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika, Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Vrhnika in Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij določajo, da komisije za vrednotenje programov, prijavljenih na razpise, vključujejo po enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti, enega predstavnika občinske uprave in po tri predstavnike t. i. strokovne javnosti (podrobneje določeno glede na področje), za vrednotenje humanitarnih programov pa še enega predstavnika CSD Vrhnika.
Člane komisije s sklepom imenuje župan.

Predloge za člane komisij se zbira do konca januarja 2011.

Občinska uprava

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
15.7.21Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora VR_3713
 
9.7.21Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2021
 
junij
28.6.21Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
22.6.21REZULTATI RAZVOJNE ANKETE VRHNIKA 2030
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00