AKTUALNO

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji (ODZRTVS-2)


17.11.2010 18:00


Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26.04.2010 in naslovu www.vrhnika.si) (v nadaljevanju: odloka), na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski, objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji). Pogoji določajo način uporabe brezplačnih in odplačnih plakatnih mest ter najemanja stojnic za potrebe referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji, ki bo v nedeljo, dne 12. decembra 2010. Pogoji so priloženi pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje referendumske kampanje, da vložijo vlogo, ki jo prilagamo v prilogi, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest inr število dodatnih plakatnih mest in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 23. 11. 2010, do 10. ure.


Hkrati vse organizatorje referendumske kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo dne, 24. 11. 2010, ob 17. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta, dodatna plakatna mesta in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371, z dne 26.04.2010), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času referenuma ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji, ki bodo pravočasno oddali vlogo, bodo deležni enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 24.11.2010 po opravljenem žrebanju.


Pogoji so objavljeni med objavami lahko pa si jih ogledate tudi na tej povezavi.

Poziv in vloga sta objavljena med objavami, lahko pa si jih ogledate tudi na tej povezavi.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Popolna zapora ceste pri hišni številki Verd 13
 
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
28.11.19Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA PROSTOR (m/ž)
 
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00