AKTUALNO

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji (ODZRTVS-2)


17.11.2010 18:00


Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,103/07) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371, z dne 26.04.2010 in naslovu www.vrhnika.si) (v nadaljevanju: odloka), na spletnih straneh Občine Vrhnika in na oglasni deski, objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji). Pogoji določajo način uporabe brezplačnih in odplačnih plakatnih mest ter najemanja stojnic za potrebe referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji, ki bo v nedeljo, dne 12. decembra 2010. Pogoji so priloženi pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje referendumske kampanje, da vložijo vlogo, ki jo prilagamo v prilogi, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest inr število dodatnih plakatnih mest in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 23. 11. 2010, do 10. ure.


Hkrati vse organizatorje referendumske kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo dne, 24. 11. 2010, ob 17. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta, dodatna plakatna mesta in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371, z dne 26.04.2010), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času referenuma ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji, ki bodo pravočasno oddali vlogo, bodo deležni enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 24.11.2010 po opravljenem žrebanju.


Pogoji so objavljeni med objavami lahko pa si jih ogledate tudi na tej povezavi.

Poziv in vloga sta objavljena med objavami, lahko pa si jih ogledate tudi na tej povezavi.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
26.3.20Koronavirus: Ste se znašli v čustveni stiski?
 
25.3.20Koronavirus: Poziv staršem za varstvo otrok
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00