AKTUALNO

Javna obravnava Predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Vrhnika


5.2.2021 16:00

 
ZADEVA: Javna obravnava

Javna obravnava Predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Vrhnika in Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Vrhnika, št. 011-2020, januar 2021, traja do 22. 02. 2021.
V času javne obravnave lahko k predlogu odloka in elaborata podajo pripombe in predloge zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe se lahko podajo pisno, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na Občini Vrhnika, Cankarjev trg 11, Vrhnika v času uradnih ur ali se posredujejo na elektronski naslov obcina.vrhnika@vrhnika.si.

Priponke

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Vrhnika

Predlog odloka o podlagah za odmero komunalneg prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine VrhnikaKOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
25.3.21Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
25.3.21Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev turistično-rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
1.3.21Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
1.3.21Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00