AKTUALNO

Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika


4.10.2019 08:00

Video posnetek 6. seje, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1


 

Dnevni red:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 16. 5. 2019
  2.  Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2019
  3. Osnutek odloka o proračunu OV za 2020 (predstavitev)
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
  5. Letno poročilo 2018 JP KPV d.o.o.
  6. Letno poročilo 2018 SU MIRED

7.    Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2020

8.   Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2020

9.    Program dela NO OV za leto 2019

10.  Imenovanje izvedenca za nadzor projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti

11.  Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2855/19, 2855/20, 2855/21, 2855/22, vse k.o. Vrhnika (2002)

12.  Imenovanje članov Nadzornega sveta JP KPV d.o.o.

13.  Menjava člana Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

14.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00