AKTUALNO

Odločba Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Kemisom


11.9.2019 13:00Občina Vrhnika svojim občanom sporoča, da je v petek popoldne prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 0612-283/2017/57, ki je presojalo pravilnost in zakonitost sklepa gradbenega inšpektorata, s katerim so bili objekti družbe Kemis d.o.o. označeni za nelegalne oziroma za t.i. »črne gradnje« ter Kemisu prepovedala v njih opravljanje dejavnosti.
 
Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo veljavnost izdane odločbe in zadevo vrnilo nazaj v ponovno odločanje gradbeni inšpekciji. Pri tem je bistveno poudariti, da je Ministrstvo za okolje in prostor izrecno navedlo, da je nepravilna obrazložitev gradbenega inšpektorata, ki je nekatere obnovljene oz. na novo zgrajene objekte družbe Kemis d.o.o. štel za izjeme po četrtem odstavku 1. člena ZGO-1, za katere ne bi bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Gradbeni inšpektorat bo tako v ponovljenem postopku moral upoštevati izrecna navodila Ministrstva za okolje in prostor ter ugotoviti, da so bili objekti (torej nadstrešnica, prizidek in lovilni bazen) po požaru zgrajeni brez zahtevanega gradbenega dovoljenja in zaradi navedenega predstavljajo nelegalno gradnjo. Točno takšen zaključek pa je v celotnem postopku ves čas zatrjevala Občina Vrhnika. V posledici takšne ugotovitve je pričakovati tudi obvezno ponovno prepoved opravljanja dejavnosti v takšnih objektih.
 
Ministrstvo za okolje je prvostopenjskemu organu naročilo, da mora novo odločbo izdati v roku 30 dni. Občina Vrhnika pričakuje, da bo gradbeni inšpektorat v tem roku oz. še prej, končno izdal odločbo, ki bo upoštevala dejstvo, da bi pri gradnji novih objektov po požaru družba Kemis d.o.o. morala pridobiti ustrezna gradbena dovoljenja in s tem končno pravilno in zakonito odločila o zakonitosti izvedenih gradenj po požaru, ki je prizadel celotno občino Vrhnika in njene prebivalce. 
 


Slika: 16. 5. 2019, pogled na Kemis po požaru


KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
20.9.20Ekološki otoki samo za zbiranje steklene, papirnate in plastične oz. kovinske embalaže
 
15.9.20WC HOV
 
2.9.20Javna razgrnitev in javna objava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zadrževalnik na Beli
 
2.9.20Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste pod Hruševco
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00