AKTUALNO

Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg)


26.8.2019 13:00

 Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg): 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine VrhnikaS K L E P

o spremembi in dopolnitvi

Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike

 

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

 

 

 

1. člen

(razlog sprememb in dopolnitev sklepa)

 

Sklep se spreminja zaradi napačno navedene parc. št. 2828/10 in zaradi dodatnega predmeta sprememb in dopolnitev odloka.

 

2. člen

(sprememba sklepa)

 

Drugi odstavek 1. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Območje sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) zajema manjši del zemljišča s parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika, v lasti Občine Vrhnika, na katerem stoji obstoječa plinska postaja MRP Jelovškova. Območje SD OPPN obsega cca 270 m2.«.

 

3. člen

(dopolnitev sklepa)

 

V 1. člen Sklepa se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »Predmet sprememb in dopolnitev OPPN zajema tudi Park pri Mlečni, kjer se predlaga postavitev senčnice nad gostinskim vrtom.«.

 

4. člen

 

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

 

 

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati l. r.
Številka: 3505-2/2019(5-08)
Vrhnika, dne 12. 8. 2019


KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00