AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika


26.8.2019 13:00

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika bo potekala v času od 2. 9. do vključno 1. 10. 2019. Javna obravnava pa bo v sredo, 11. 9. 2019, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Center oz. Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika
V nadaljevanju si lahko preberete celotno obvestilo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na podlagi 119. in 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) župan Občine Vrhnika javno naznanja

 

 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

 

dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

 

 

1. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

 

Predmet Sprememb in dopolnitev OPPN je širitev plinske postaje MRP Jelovškova z odorirno postajo in postavitev senčnice v Parku pri Mlečni.

 

2. JAVNA RAZGRNITEV

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v času od 2. 9. do vključno 1. 10. 2019.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN bo v tem času na vpogled:

·         v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika,

·         v prostorih KS Vrhnika - Center in Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika,

·         na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si, zavihek: Prostorski akti v pripravi.

 

3. JAVNA OBRAVNAVA

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v sredo, 11. 9. 2019, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Center oz. Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.


Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00