AKTUALNO

Video posnetekek 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika


21.5.2019 15:00

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika je bila v
ČETRTEK, 16. maja 2019, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)
D N E V N I   R E D :

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 21. 3. 2019
  2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
  4. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora   in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
  5. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 689/3 k.o. Podlipa (1999)

b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000)

c) Prenehanje statusa javnega dobra pri parc. št. 2909/5, k.o. Vrhnika (2002)

d) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o.    Verd /2003)

  6  Predlog za finančno in okoljsko racionalizacijo tiska in vezavo gradiva za sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika

     7.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
12.7.19Vzdrževalna dela na cesti pred objektom Cankarjev trg 9 in pri mostu čez Ljubljanico pri tabli Verd
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00